TARIFE Arhitectura – pornind de la 8 Euro/mp

UDT elaboreaza solutii de arhitectura care tin cont de cerintele clientului , conditiile urbanistice precum si de mijloacele financiare ale beneficiarului in vederea obtinerii autorizatiei de constructie.
Firma noastra are la baza o vasta experienta in ceea ce priveste activitatea de concept , proiectare si consiliere pana la finalizarea proiectului.
Tarifele pentru serviciile oferite privind proiectarea pentru locuinte unifamiliale, variaza in functie de: cerintele si nevoile specifice beneficiarului spatiului ce urmeaza a se proiecta

Tema de proiectare este prezentata de client si impreuna cu acesta stabilim gradul de detaliere si complexitate al proiectului

Alte consideratii care determina tarifele pentru serviciile de proiectare sunt :

 • Gradul de ocupare al constructiei pe teren
 • Regimul de inaltime
 • Dispunerea cladirii pe teren in regim izolat, cuplat sau insiruit
 • Gradul de complexitate constructiva
 • Gradul de complexitate functionala
 • Gradul de detaliere al continutului proiectului pentru toate specialitatile implicate: arhitectura, rezistenta, instalatii (DTAC / DT / DE)

Tariful exact al unui proiect se va putea stabili din momentul in care investitorul impreuna cu arhitectul au definitivat tema de proiectare si toate aspectele tehnice, constructive, functionale a cladirii de locuit ce urmeaza a fi proiectata.

ONORARIILE DE REFERINTA

ONORARIUL (TARIFUL DE PROIECTARE) constituie, conform Legii 184/2001 un drept al arhitectului, negociat in mod liber cu beneficiarul (clientul) si reprezinta costurile pentru indeplinirea tuturor misiunilor de proiectare la care s-a angajat acesta.
Onorariul aplicat pentru serviciile de proiectare stabilite cu investitorul, va fi raportat la recomandarile Ordinului Arhitectilor din Romania. Pretul si etapizarea serviciilor de proiectare vor fi detaliate intr-un contract, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Costurile de proiectare ale unei investitii se refera doar la proiectarea pe specialitati ale unei cladiri, respectiv: ARHITECTURA, REZISTENTA si INSTALATII.
Preturile se calculeaza pe metru patrat raportat la suprafata construita desfasurata, incepand pentru specialitatea arhitectura de la 8 euro/mp (FAZA PROIECT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE). Pentru o cotatie de pret efectiva va rugam sa ne contactati la sediul societatii sau prin email pentru a putea evalua proiectul dvs. in functie de specificul acestuia.
In urma acestei intalniri veti avea toate datele necesare pentru a putea lua decizia potrivita, privind realizarea unei cladiri cu functiunea LOCUIRE. La sediul societatii vom putea stabilii impreuna oferta exacta si veti putea obtine balanta “pret-calitate” privind serviciile furnizate.
EXEMPLIFICARE SERVICII PROIECTARE – LOCUINTA UNIFAMILIALA
OBIECTIV: LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E
ONORARIU PROIECT: incepand de la 14 euro/mp asigurand in acest tarif PROIECTUL COMPLET AL LOCUINTEI, respectiv:

 • PROIECT ARHITECTURA – FAZA DTAC
 • PROIECT REZISTENTA – FAZA DTAC
 • PROIECT INSTALATII – FAZA DTAC

TERMEN DE EXECUTIE: Proiectul de arhitectura, rezistenta si instalatii se vor efectua in 30 – zile lucratoare dupa definitivarea temei de proiectare.
Durata aproximativa de realizare a intregii documentatii scrise si proiectate necesare obtinerii autorizatiei de construire este de min 60 zile calendaristice.
NOTA: Proiectantul de arhitectura isi asuma resonsabilitatea strict pentru partile de proiect ce ii revin, respectiv proiectul de arhitectura FAZA DTAC/DT/DE, responsabilitatea celorlalte specialitati, respectiv proiectul de rezistenta si proiectul de instalatii, revenind celorlalte specialitatii implicate in proiect.
In prezenta exemplificare SUNT INCLUSE si costurile referitoare la:
Dovada de luare in evidenta la OAR a proiectului de arhitectura
Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizelor si acordurilor specifice.

In prezenta exemplificare NU SUNT INCLUSE costuri si termene referitoare la:
Verificarea tehnica a proiectelor (arhitectura si rezistenta)
Coordonarea de catre architect a celorlalte specialitati implicate in proiect respectiv rezistenta si instalatii.
Studiul geotehnic si ridicare topografica.
Studiu de insorire.
Calculul coeficientului termic global “G”.
Devize si antemasuratori.
Obtinerea propriuzisa a avizelor, acordurilor si autorizatiei.
Taxe avize, taxa autorizatie de construire.
Alte documentatii cu caracter special necesare obtinerii autorizatiei de constructie (certificat de urbanism, scenariu la foc, studii de impact asupra mediului, sanatatea populatiei, expertize tehnice, etc.) daca este cazul.
Proiecte pentru racorduri si bransamente la utilitati, etc.
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor-DTOE (autorizarea organizarii de santier).
Urmarirea si asistenta tehnica de santier.
Proiect demolare constructii existente-DTAD.
Prezentari 3D interior/exterior.
Proiect amenajare interioara.
Proiect amenajari exterioare.
Proiect imprejmuiri.
Relatia cu autoritatile, alte eventuale costuri care trebuie suportate de beneficiar.
Solutii ce necesita tehnologii speciale cerute de beneficiar, machete ale obiectului, si alte cheltuieli ce decurg din acestea.
Cheltuieli de brevetare, prototipuri si altele legate de drepturile de autor cu care beneficiarul este de acord.
Cheltuieli de multiplicare, legatorie, de exemplu pentru situatia in care se doresc mai multe exemplare din proiectul de autorizare in afara celor doua ce se ofera în serviciile de baza.
Orice alte cheltuieli (de exemplu traducerea documentatiei) asupra carora se cade de comun acord cu beneficiarul.
Aceste documentatii si servicii se vor tarifa separat in functie de caz.

NOTA GENERALA EXPLICATIVA A CONTINUTULUI UNUI PROIECT PE FAZE DE PROIECTARE

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE – DTAC, cuprinde documentatiile pentru obtinerea avizelor si proiectul pentru autorizatia de construire (conform Legii 50/1991, republicata, sunt un extras din proiectul tehnic si se definesc ca o subfaza a proiectului tehnic)

PIESE SCRISE:

 • Foaie de titlu si lista cu semnaturile proiectantilor.
 • Borderou – piese scrise si desenate.
 • Memoriu pe specialitati: arhitectura, structura, instalatii.
 • Referate de verificare ale proiectului.
 • Fise tehnice necesare obtinerii avizelor cerute prin certificatul de urbanism.
 • Intocmirea avizelor.

PIESE PROIECTATE ARHITECTURA:

 • Planul privind constructiile subterane
 • Planurile cotate ale tuturor nivelurilor
 • Planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta
 • Fatade
 • Sectiuni caracteristice

PIESE PROIECTATE REZISTENTA:

 • Planul fundatiilor
 • Detalii de fundatii

PIESE PROIECTATE INSTALATII:

 • Schemele instalatiilor – prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

DOCUMENTATIE TEHNICA, cuprinde documentatiile privitoare la conceptia de realizare a obiectivului pe baza carora se executa lucrarile de constructii autorizate, se urmareste si se controleaza calitatea acestora. Proiecte tehnice pe specialitati: arhitectura, structura de rezistenta si instalatiile aferente constructiei (piese scrise si proiectate), inclusiv listele cu cantitatile de lucrari si materiale (antemasuratorile) pentru toate specialitatile si caietele de sarcini.

PIESE SCRISE:

 • Foaie de titlu si lista cu semnaturile proiectantilor
 • Borderou – piese scrise si desenate
 • Memoriu pe specialitati: arhitectura, structura, instalatii.
 • Referate de verificare ale proiectului
 • Liste cu cantitati de lucrari si materiale (antemasuratorile)
 • Caiete de sarcini

PIESE PROIECTATE ARHITECTURA:

 • Planurile generale privind amplasamentul si trasarea
 • Plan de situatie
 • Planurile cotate ale tuturor nivelurilor
 • Planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta
 • Fatade
 • Sectiuni caracteristice
 • Tabloul de tamplarie

PIESE PROIECTATE REZISTENTA:

 • Planurile de sapatura si fundatii
 • Detalii de fundatii
 • Tehnologia de executie si detaliile de fundatii pentru alipirea la calcan (unde este cazul)
 • Planurile de cofraj, armare si extrasele de armaturi – peretii subsolului
 • Planurile de cofraj, armare si extrasele de armaturi – plansee de B.A.
 • Planurile de cofraj, armare si extrasele de armaturi – pereti (diafragme), centuri, grinzi, stalpi din B.A.
 • Detalii de executie – armarea zidariei, buiandrugi, plansee din lemn, structuri metalice. Planul sarpantei si detalii

PIESE PROIECTATE INSTALATII:

 • Schemele instalatiilor – prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate
 • Planurile tuturor nivelurilor
 • Scheme functionale si montaj ale fiecarui tip de instalatie
 • Planurile de coordonare ale retelelor edilitare

DETALII DE EXECUTIE – DE, cuprinde detalii care sa respecte intocmai solutiile stabilite in proiectul tehnic, autorizatia de construire, prescriptiile regulamentare in vigoare, cerintele investitorului si coordonarea acestor detalii cu antreprenorii si furnizorii.
PIESE PROIECTATE ARHITECTURA:

 • Planurile generale privind amplasamentul si trasarea
 • Plan de situatie
 • Planurile cotate ale tuturor nivelurilor
 • Planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta
 • Fatade
 • Sectiuni caracteristice
 • Tabloul de tamplarie
 • Balustrade si/sau parapet
 • Placarea scarilor interioare si exterioare
 • Zone caracteristice pentru fatade (detalii de travee)
 • Mascarea instalatiilor
 • Detalii termo-hidroizolatii
 • Detalii pentru subsol, terase, balcoane, acoperis, invelitoare, streasina, etc.

PIESE PROIECTATE REZISTENTA:

 • Planurile de sapatura si fundatii
 • Detalii de fundatii
 • Tehnologia de executie si detaliile de fundatii pentru alipirea la calcan (unde este cazul)
 • Planurile de cofraj, armare si extrasele de armaturi – peretii subsolului
 • Planurile de cofraj, armare si extrasele de armaturi – plansee de B.A.
 • Planurile de cofraj, armare si extrasele de armaturi – pereti (diafragme), centuri, grinzi, stalpi din B.A.
 • Detalii de executie – armarea zidariei, buiandrugi, plansee din lemn, structuri metalice.
 • Planul sarpantei si detalii
 • Adaptari ale fundatiilor la conditiile geotehnice dupa executarea sapaturii generale (dupa caz)
 • Detalieri si prevederi suplimentare privind solutii de protectie a constructiilor existente alipite la calcan
 • Modificari ale sectiunilor de armare determinate de posibilitatile de aprovizionare cu otel beton.

PIESE PROIECTATE INSTALATII:

 • Schemele instalatiilor – prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate
 • Planurile tuturor nivelurilor
 • Scheme functionale si montaj ale fiecarui tip de instalatie
 • Planurile de coordonare ale retelelor edilitare
 • Implica, dupa caz, participarea proiectantilor de specialitate la selectarea ofertelor pentru utilaje si echipamente si adaptarile proiectelor tehnice la particularitatile acestora, corespunzator prescriptiilor producatorilor.